Kopak, jatekoak eta zerbait gehiago (“Copas, comidas y algo más”) dio Kaizaharra tabernako esloganak, eta eskaintza gastronomiko zaindu eta saiatuaren alde egiten du.